פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים. אתר בעברית יעלה בקרוב. בנתיים, ניתן לקרוא על התחרות כאן: VISIT ENGLISH SITE

פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.
LEARN MORE פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.

פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.
LEARN MORE פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.

פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.
LEARN MORE פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.

פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.
LEARN MORE פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.

פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.
LEARN MORE פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.
פרס פתרונות האקלים|התוכנית: פרס פתרונות האקלים מוגש כדי לתמרץ ולהניע את החוקרים הטובים והמבריקים ביותר ו/או ארגונים ללא כוונת רווח בכל רחבי ישראל במימון השינוי במשבר האקלים.